Klubnyheder

W1siziisijiwmtgvmtevmtevnw53cnkzc215y19lbnvkc2vux2nvxzcyof85mc5wbmcixv0?sha=c059cec957e16952

Generalforsamling 2022

22. februar 2022, 20.23

MARSLEV GYMNASTIK & IDRÆTSFORENING
afholder generalforsamling
i klubhuset, Kirkevænget 6, Marslev


Onsdag den 26. januar kl. 19

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
• Valg af dirigent.
• Udvalgsformændenes beretninger
• Gennemgang af det reviderede regnskab.
• Forelæggelse af budget for det kommende år
• Indkomne forslag (vedtægtsændringer m.m.).
• Valg af udvalgsmedlemmer
• Valg af revisorer
• Eventuelt

Evt. forslag der ønskes behandlet, skal være formanden for gymnastikafdelingen (cfra@odense.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Foreningen byder på øl/vand samt kaffe/the og lagkage


Med venlig hilsen
HovedbestyrelsenDet er muligt at deltage i generalforsamlingen via Teams. 

Brug dette link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQxZjhiNDAtNjkwYi00YzY3LWE5Y2EtNmFhOWE5YzA3Nzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227511ac3e-fc22-4454-bdc9-3ca364e16a7e%22%2c%22Oid%22%3a%22442a75f0-9d23-46a4-b6b9-a512e7be6b83%22%7d

W1siziisijiwmtgvmtevmtevnnqzeddvdndmal9tyxjzbgv2x2vsxze2mf82mdaucg5nil1d?sha=75b41ed539390654