Klubnyheder

W1siziisijiwmtgvmtevmtevm3c5b2m4nthhz19nyxjzbgv2x3z2c183mjhfotaucg5nil1d?sha=404f45b9e01a2602

Generalforsamling 2021

28. april 2021, 20.22

MARSLEV GYMNASTIK & IDRÆTSFORENING

afholder 

ordinær generalforsamling

i klubhuset, Kirkevænget 6, Marslev

Onsdag den 26. maj 2021, kl. 19

 

 

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

  • Valg af dirigent.
  • Udvalgsformændenes beretninger
  • Gennemgang af det reviderede regnskab.
  • Forelæggelse af budget for det kommende år
  • Indkomne forslag (vedtægtsændringer m.m.).
  • Valg af udvalgsmedlemmer
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt

 

Evt. forslag der ønskes behandlet, skal være formanden for fodboldafdelingen (fkk@iai.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Foreningen byder på øl/vand samt kaffe/the og lagkage

 

Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen

W1siziisijiwmtgvmtevmtevnnqzeddvdndmal9tyxjzbgv2x2vsxze2mf82mdaucg5nil1d?sha=75b41ed539390654